Podjetje Julijana Nagode, s.p., ki upravlja spletno trgovino Oblekca moja si, se pri svojem poslovanju zavzema za koretno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

Podjetje Julijana Nagode, s.p., za potrebe poslovanja spletne trgovine Oblekca moja si zbira naslednje podatke uporabnikov:
1. ime in priimek
2. naslov in kraj bivanja
3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino.

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo.
Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino Oblekca moja si.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje Julijana Nagode, s.p., zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.